måndag 13 januari 2020

106 Historiens vingslag (12 av 365+1)

Den här runstenen står vid Farsta gård och vittnar om en svunnen tid, från 1000-talet e Kr.
Tore och Sven läto resa stenen efter Vinjut, sin broder, Helgas son.


236 På stranden (11 av 365+1)


Två av tre granriskransar på den isiga strandkanten. Undrar så hur det kommer sig att de ligger där?