onsdag 5 juli 2017

Mitt kvarter

I dag fick jag ihop 9.300 steg men det var med viss ansträngning. På eftermiddagsturen gick jag i stort sett runt kvarteret, upp mot Brunskogsbacken - Ullerudsbacken och stannade till vid Farstastrandskyrkan. Den byggdes som en Konsumbutik på 1960-talet och 1997 invigdes kyrkan, för den som är intresserad infogar jag en länk Farstastrandkyrkan.


Det är backigt och bergigt men växter finner alltid en smula jord att fästa sina rötter i. Tallen är kanske en meter hög där den växer efter bergväggen.


Nästan hemma, den här björken lutar sig ut över gångvägen och den har också fina hängen.På torget vid tunnelbanan dök Predikanten upp, en man med grått skägg och tordönsstämma och manade oss vilsna själar på torget att vända oss till gud. Intresset för budskapet var obefintligt, somliga blev störda på hans höga tonläge. Vid ingången till tunnelbanan stod ett par Jehovas vittnen med sitt tidningsställ men de försvann medan Predikanten stod på en bänk och orerade om gud och bibelns budskap.

Jag är nöjd med min dag och nu är det dags att göra natt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar