måndag 5 oktober 2015

Slussens extra stöttor förhindrar ras

För mig är Slussen en fin startpunkt för promenader åt olika håll. I fredags (2/10) passade jag på att fotografera de stöttor av järn som hindrar alltför stora sättningar i konstruktionen. Från början, för ca 80 år sedan, fanns bara betongpelarna ..... Helt klart att något måste göras. Nu är rivning av Slussen beslutad, ombyggnaden blir omfattande och dyr, säkert mycket dyrare än projekterad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar